ДРУГИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Пролет моя, моя бяла пролет, още неживяна, непразнувана, само в зрачни сънища сънувана, как минуваш ниско над тополите, но не спираш тука своя полет. Пролет моя, моя бяла пролет – знам, ще дойдеш с дъжд и урагани, бурна страшно, огненометежна да възвърнеш хиляди надежди и измиеш кървавите рани. Как ще пеят птиците в житата! Весели ще плуват във простора… Ще се радват на труда си хората и ще се обичат като братя. Пролет моя, моя бяла пролет… Нека видя първия ти полет, дал живот на мъртвите площади, нека видя само твойто слънце и – умра на твойте барикади!

Един слеп

свири на чело

в кварталното кино.

И теб

          ти се струва,

че чуваш

на тройка в степта необятна звънци

и виждаш дори

как мъж и жена се целуват.

Облечени в боброви шуби,

снегът ги милува…

А те са сами –

далече от хората груби.

 

О, колко различен

е нашият слух

и колко далече

сме с тебе сега!…

 

Аз виждам: разкаляна вечер.

Тъга

притиска квартала…

И знам,

че там –

зад всяка стена

и ограда –

страда

един

отхвърлен син

на живота.

 

Притихва последната нота

на този миньорен пасаж.

Ти още живееш със своя

далечен, загубен мираж.

Не чувстваш, че вече покоя

е само привиден. Сега

за мене дори е обида

да креташ със куха тъга,

да хленчиш, задето умира

в Испания рицар. Защо,

когато светът е миниран

със ново идейно ядро;

когато над твоите степи,

покрити от белия сняг,

преминал е пролетен ветър,

преминал е бързия влак

на новите хора, донесли

слънца от Кавказ и Урал,

и няма ни спомен далечен

от дивата степна печал.

 

Послушай,

и в свежия ручей

на този съсзвучен поток

умий си очите,

и гледай –

светът е широк!

Светът е в тебе и мен

и в тази тълпа,

която наричат безлична.

Но аз я обичам,

защото тя крачи нагоре,

към новия ден,

защото се бори!

Неспирно напирай, разраствай,
издигай бетонни стени!
На робството черната напаст
потъва в далечни мъгли.

Издигай в небето антени,
с сирени покоя разбий!
И в утрото нека засмени
прогреса посрещнеме ний!

Че всяка израснала сграда,
подпряла небесния свод,
е крепост, която изгражда
народът за мирен живот.

Стремително, смело нагоре!
В небето, където тупти
размерно сърцето моторно,
издигай бетонни стени!

Издигай в небето антени,
с сирени покоя разбий!
И в утрото нека засмени
прогреса посрещнеме ний!

Огромен град със звезден покрив
и електрически слънца,
открил вратите си широко
за хилядите си деца.

Във теб гори, във теб се ражда
стремежа на един народ.
И в всеки камък, в всяка сграда
възхожда бодро нов живот.

Ти сбираш хиляди копнежи
в бетоненото си сърце;
съгрей ги, приласкай ги нежно,
обвий ги с своите ръце!

Пулсирай и напирай здраво
потискащите брегове!
Във всяка длан трепти корава,
желязна воля за прогрес.

Огромен град, бетонен град,
с едно бетонено сърце!
Като живота – вечно млад,
с протегнати напред ръце.

В заводите „Круп“ днес отливат гранати.

Натъпквайте здраво! – за нас са те, братя.

Те нашата кръв из полята ще пият.

Натъпквайте здраво! Милиони сме ние…

 

          Във „Байер“ получили някакъв газ

          от нова порода. И той е за нас.

          той нашта осаждена гръд ще разяжда.

          Картината ясна… Нали се догаждаш?

 

Във „Викерс“ пробиват картечни дула.

Шестотин куршума в минута – за нас.

те наштекорави глави ще пробиват.

Бъдете щастливи! Бъдете щастливи!

 

Бъдете щастливи, не виждайте как

настига ни буря, обвива ни мрак.

Вземете за почест пред нашта епоха.

Но, моля… по тихо! Но, моля… без ропот!

Часът е седем. –

Да губиме време

не струва.

Но гледам –

отсъствуват двама.

И знаете, мене ми идва

да псувам,

защото нехайството

значи измама,

предателство значи

към нашето дело.

Макар и шаблонно,

аз смело ще кажа,

че трябва да влеем

умът и кръвта си,

живота си даже

във нашта идея.

 

Аз почвам доклада.

Ако случайно

в него мъничко

мисъл не стига,

търсете виновника –

моята младост,

сърцето ми

с кръв непокорна

на тигър.

 

Какво ще докладвам?

Какво ще усуквам?

Да почна с войната

в Китай ли? – Излишно!

Та аз съм просмукан

от мъка

и чукам

на вашата съвест

за нещо по-висше,

което е вплетено

в нашия спомен,

което гневно

в гърдите напира,

умира

и пак се заражда

в сърцето

и носи прекрасното име

               Р о д и н а!

 

Ако с главите си

счупим вратите,

подпрени със мрака

на днешното време,

ако умреме

на поста си, верни

на гладния повик

на нашата ера,

това е прекрасно,

но чакайте, нека

поставим наясно въпроса. –

Далеко

не мерим ли,

твърде далеко, другари?

 

Аз мисля, че първата

капка, която

от своята кръв

за света ще пролея,

ще бъде за мойте

поробени братя,

ще бъде за Нея!

И ти се опитай да спориш

                                        със мене.

Та аз за секунда, за миг

                              ще те смажа.

Аз чувствам горещите думи на

                                             Ленин:

„Прав е другарят Вапцаров“ – ще каже.

 

И тъй – към доклада.

Докладвам направо –

аз страдам!

Но някой ще каже тогава:

„Забравяш –

въпроса е толкова личен…

Ти можеш да страдаш,

тъй както обичаш,

но твоята мъка

ще трогне малцина.“

Грешите –

аз страдам за свойта Родина.

Аз страдам за вас,

и за себе си страдам…

Защото живота ни бие сурово

в лицата,

а ние примигаме, братя,

защото перото си топиме ние

далече, далече –

през девет морета

и наште куплети

едва ли достигат

до робската мъка,

която в сърцето

народно е свила

възел

от змии.

 

Работи работник

в хлебарница „Охрид“.

Очите червени,

мишците потни.

Във стаята душно,

в сърцето студено,

в сърцето омраза

и ропот.

 

Работи работник

в хлебарница „Охрид“.

А вътре задушно

и сиво.

Но всеки си има

малко в живота

и радост,

и нещо красиво. –

Някаква фирма

увиснала горе,

фирма, зацапана с синьо.

Но за работника

тя е простора

над Охрид

тя е Родина.

 

Числа. А числата –

това е съдбата

на някакъв

беден чиновник.

В ръцете размерно

сметалото трака

като курдисан

часовник.

Това са шестнайсет

години, протекли

без радост,

ала и без мъка. Без мъка и радост

в живота човешки –

е нещо по-лошо от пъкъл!

Но ето веднъж

някой песен полека

подкарал

така от досада:

някаква песен

си пеел човека

как мътен

и кървав бил Вардар.

Сметалото спряло.

Сметалото млъкнало,

станало синьо

във стаята,

сякаш от здрача.

И ето, пръв път

след шестнайсет години

човекът с числата

заплакал.

В полето, където

морето допира –

тръстика, блата

и комари.

Там привечер

чайките с крясъци викат

и дебне малария.

В блатата отровните пари

задушват,

убиват,

изсмукват живота.

И хората зли,

и с напукани устни

псуват на майка

теглото.

 

Те сеят, но кръстове никнат.

Децата

се раждат

със жълти зеници.

Ех, майко ле моя,

в строя тръбата

ще свика

все отбор войници!

А старите още

сънуват житата

край Струма, край Вардар

и Места.

 

Но някой в леглото

ръмжи и с ръката си

чергата грубо намества.

И пролет, когато

прииждат ятата,

от скръб

или

атавизъм,

плодът в утробите

тъй се премята,

че пукат на майките

ризите.

А ние се тътриме

тука излишни

за нашите братя.

Жестоко!…

И с кръв по челата

живота ни пише:

„Изгубили свойта посока.“

 

Да, пишем.

И пишеме верно и честно,

защото ни смазва живота.

Но колко от нас са

написали песни

за този незнаен

работник,

който се просва

в леглото без мисъл,

но в съня си кошмарен

мисли за Охрид,

за лодката мисли,

която в детинство

е карал?

Колко от нас

са написали песни?

Питам ви –

кой е написал?

 

Затуй и народа

със нас е на „Вие“ –

не чувства но свои,

ни близки.

Дълбоко в сърцето си

мъката крие

и гледа ни

някак изниско.

 

Послушайте, верно е,

нас ни отплесна

епохата, хляба, живота.

Помислихме ние

родината тесна

за нашите песни,

защото очите ни гледаха

нейде звездите

и чакахме само сигнала,

когато зората

със гръм ще отприщи

на дните водите

преляли.

Очите ни гледаха

само звездите,

пред нас

те не виждаха нищо.

 

А в Прилеп са скрити

в мъха на стените

легенди, които ни чакат.

Открий със ръката

кората на мрака,

пиши!

И не бой се нататък!

 

Вятъра пее в Пирина,

в скалите,

пее в усои, в увини –

колко са паднали

в боя за своя

покрив

и свойта Родина!

Вятъра пее в зелените листи:

слушай

и само записвай.

 

Записвай го просто и честно,

тъй както

просто го пее народа –

„Заплакала е гората

все зарад Индже войвода…“.

Ще бъда стар, ще бъда много стар,
ако остана след погромите, разбира се,
като окъсан Рибен буквар
модел хиляда осемстотин и четирийсе.

Тъй както малките деца разлистват
и почват със картинките от края,
така и мене днеска ми се иска
за бъдещето да си помечтая.

Защо пък не? – В мечтите няма цензура,
мечтите греят с синкава прозрачност.
А по-добре е да подгониш вятъра,
отколкото да седнеш и да плачеш.

Тогава аз ще имам син,
синът ще бъде двадесетгодишен.

Дохождат дни, такива мрачни дни,
че иде ти да виеш от ненавист.
Боли в гърдите, в мутрата горчи
и в гърлото ръжда се наслоява.

Дохождат дни… и питаш се защо
е тази болка, тази дива ярост,
така е скрито нейното ядро.

Не, сега не е за поезия,
ни за римите с звънкия смях,
под дебелата броня железна
ще достигнат ли будно сърце?

Ти започваш да пишеш и ето –
вместо рима избухва снаряд,
озаряват небето ракети
и пожари обхващат града.

Позатихва. Но в твоя бележник
вместо нежни, парфюмни слова
на листата в полетата снежни
се строяват ловджийски ята.

Те се впускат далече задружни,
помирисали някъде стръв. –
И тогаз забелязваш със ужас:
не с мастило, ти писал си с кръв.

Не, сега не отива поезия,
и да искаш, не мож я изпя.
…………………………………………….

Отвсякъде врази.
Беласица е в броня.
Край Охрид син
картечниците грачат.
Какво сега? – Сълзи ли да пороним,
или на глас да седнем и да плачем?

Зенитите се кашлят към звездите
и храчките им светят с бяла диря.
Душите сме си стиснали в зъбите,
ала не мислим да умираме.

За първи път не влиза днес у нас
историята с кървавата мутра.
Столетия сме чакали, за час
ще потърпим сега дима барутен.

Но после, след жестокия погром,
когато прашни, морни и окъсани
се юрнете назад към своя дом –
ще ви посрещнем злобни и навъсени.

От глад ще вием в пустите поля,
на глутници ще ви следим в горите.
В гърдите ще избухне дива страст
и мътен блясък ще гори в очите ни.

В студеното антените звънтят.
Над тях небето ниско е надвиснало
И аз не спя, и те не ще заспят,
замаяни от новини и мисли.

като оса в ушите ще бръмчи
гласът на тъп и злостен агитатор.
Ще светне ярост в моите очи
и после ще обърна кондензатора,

ще плувна в саксофонена мъгла,
на негърката, в ритъма отсечен,
ще се люлеят тръпните бедра…
Нима това си ти, човечество?

Като че ли в тропическия пек,
под този тежък купол на небето,
се ражда черния човек
за екзотичен декор в кабаретата.

То сякаш, че живота ни тече
спокойно като Дунав в равнината.
Развей си черния перчем
и се надбягвай с пролетния вятър.

Но слушай как в студеното звънтят
през тази нощ антените отчетливо.
И аз не спя, и те не ще заспят.
И ти не ще заспиш, човечество!

Отвънка беше шум

и светеха реклами.

В афиша

пишеше:

„Една човешка драма.“

Отвънка беше шум

и конника на Крум

се потеше

от стискане

в дланта ми.

 

И стана тъмно.

В белия квадрат

лъва на „Метро“

сънно се прозина.

И изведнъж – шосе,

след туй гора

и в дъното небе –

просторно, синьо.

 

И на шосето,

точно на завой,

се срещат две луксозни лимузини.

Това е нашия герой

и нашта героиня.

 

След удара

излиза джентълмен

и взема във ръцете си чилични

като перце примрялото момиче.

 

Отваря си очите –

те горят,

премрежват се

и гледат небосвода,

Да видиш ти какво момиче, брат –

като жребица от разплодник!…

 

В дърветата –

разбира се, славей.

Ръми над тях спокойно синината.

Примамлива и мека зеленей

оттатък шанците

тревата.

 

Един размазан Джон

целува страстно Грета.

По устните му –

сладостна лига…

                С т и г а !

 

Къде е тука нашата съдба?

Къде е драмата?

Къде съм аз? Кажете!

В гърдите ни опрян е за стрелба

на времето барутно пистолета.

 

Та можем ли да любим

и скърбим

с наивната ви лековерност?

Гърдите ни са пълни с дим,

а дробовете ни – с каверни.

 

Така ли срещаме на път

любимите си

с лимузини? –

Изгрява любовта ни

в труд –

сред дим,

сред сажди

и машини.

 

И после… Сивия живот,

борба за хлеб,

мечти неясни;

и вечер – тесното легло,

в което неусетно гаснем…

 

Това е то.

Това е драмата.

Останалото –

е измама.

Ти виждаш:
издути платна,
луна на небето излезла.
И мислиш:
живот е това,
живот преизпълнен
с   п о е з и я.

 

Отгоре –
изгряват звезди.
Небето –
седефено свети.
От сушата
кроткият бриз
с ръката си
                    къдри
                              морето.

 

Ех,
волен рибарски живот,
описан
във толкова песни!
На мачтата – бяло платно…
Така да описваш
е лесно. –

 

Турни му „безкрайно море“,
залей го излеко
с синило
и всичко излиза добре –
картинно
и мило.

 

А туй,
че със вълчи зъби
студеният вятър ни хапе
и като тежки
сачми
те бият смразените капки?

 

Прогизнал
се връщаш дома
от влага.
А лодката зее.
И в кърмовия долап
две риби
във мрака сребреят.

 

Христос да би слязъл
сега,
с две риби
какво ще направи?
От мъка –
очите горят,
гърдите –
омраза задавя.

 

На покрива
в рядката тръст
дъждът се полека оцежда.
Заспиваш.
И после в съня
изгрява далечна надежда…

 

Ех,
черен човешки живот!
Рибарски живот! –
н е и з в е с т н о с т.
Не мож го разправи,
а то –
иди, че реди го на песен…

Идва при мене

задъхан и потен

работник

и казва:

– Пишете за Ботев! –

 

„За Ботев ли? –

Седам.

Елате във среда

към седем.“

 

Но ето че среда отдавна премина…

Навъсен, аз пъшкам

и късам листата.

Над покрива горе

моторите спорят

със влажната пролет

в света

и мъглата.

 

И нищо не идва.

Безпътната мисъл

в главата се мъти.

В гърдите – тревога.

Преставам да пиша,

захвърлям листата,

дълбоко въздишам

и казвам:

–  Н е   м о г а!  –

 

Събличам се.

Лягам в леглото.

Заспивам.

Но ето – пристига

навъсен работник

и пита:

– Написа ли песен за Ботев? –

За Ботев ли?

Чакай…

„Огряват звездите,

след туй на Балкана

излиза луната,

вълкът се промъква

и дебне в скалите

и светят очите му

в мрака.“

 

Работникът бърчи челото

и пита:

– Това ли е Ботев?

Пиши за жетварите там,

за теглото,

за черните кърви,

що пие земята,

за робската песен

и мъката в нея,

която люлее нивята.

 

Какво ще го търсиш

в усоите, дето

и хищника днеска не броди?

Не виждаш ли? – Ботев

в очите ни свети,

та Ботев е тук, при народа.

Ти падаш и Ботев ни казва:

„Вдигни го!

И дай във ръката му знаме!“

Подавам ръката си,

ти се надигаш

и крачиме рамо до рамо.

 

– Това е то Ботев.

А ти го усукваш.

Та тук за усукване нема!

Повзри се в живота –

и ето ти Ботев,

и ето ти цела поема.

Какво ще ни дадеш, Историйо,
от пожълтелите си страници? –
Ний бяхме неизвестни хора
от фабрики и канцеларии,

ний бяхме селяни, които
миришеха на лук и вкиснало.
И под мустаците увиснали
живота псувахме сърдито.

Ще бъдеш ли поне признателна,
че те нахранихме с събития
и те напоихме богато
с кръвта на хиляди убити.

Ще хванеш контурите само,
а вътре, знам, ще бъде празно.
И няма никой да разказва
за простата човешка драма.

Поетите ще са улисани
във темпове и във агитки
и нашта мъка ненаписана
сама в пространството ще скита.

Живот ли бе – да го опишеш?
Живот ли бе – да го разровиш?
Разровиш ли го – ще мирише
и ще горчи като отрова.

По синорите сме се раждали,
на завет някъде до търните,
а майките лежали влажни
и гризли сухите си бърни.

Като мухи сме мрели есен.
Жените вили по задушница,
изкарвали плача на песен,
но само бурена ги слушал.

Онез, които сме оставали,
се потехме и под езика.
Работехме къде що хванем,
работехме като добитък.

Мъдруваха бащите вкъщи:
„Така било е и ще бъде…“
А ние плюехме намръщено
на оглупялата им мъдрост.

Зарязвахме софрите троснато
и търтвахме навън, където
една надежда ни докосваше
със нещо хубаво и светло.

О, как сме чакали напрегнато
в задръстените кафенета!
И късно през нощта си легахме
с последните комюникета.

О, как се люшкахме в надеждите!…
А тегнеше небето ниско,
свистеше въздуха нажежен…
Не мога повече! Не искам!…

Но в многотомните писания,
под буквите и редовете
ще вика нашето страдание
и ще се зъби неприветно. –

Защото би ни безпощадно
живота с тежките си лапи
направо по устата гладни.
Затуй езика ни е грапав.

И стиховете, дето пишем,
когато краднем от съня си,
парфюмен аромат не дишат,
а са навъсени и къси.

За мъката – не щем награди,
не ще дотегнем и с клишета
на томовете ти грамади,
натрупани през вековете.

Но разкажи със думи прости
на тях – на бъдещите хора,
които ще поемат поста ни,
че ние храбро сме се борили.

Отвънка ухае на люляк,
отвънка е синьо небе.
Приятелю, птиците чу ли?
Отвънка е пролет! Здравей!

Дори през бензинните пари,
през пласт от стоманни ята
тя иде. Вратите разтваряй
и бодър срещни пролетта.

Тя иде с реките, които
събират сребристия сняг,
тя идва със бой канонаден,
разбива простора мъглив.

Тя пита: „Стоиш ли на поста?
Не клюмна ли вече глава?“
И после те грабва и носи
на своите светли крила.

В очите ти пламват пожари,
кръвта ти немирно шуми.
Пред тебе светът се разтваря,
разтварят се слънчеви дни.

Ти имаш любима? – Обичай!
Ти вярваш в живота? – Добре!
Подай си ръката челична –
отвънка е пролет! Здравей!

Стани рано, Марко Кралевики,
да се биеш с тежка боздугана.
Отзарана три ята челични
триж се роят вече над Балкана.

Я оседлай коня Шарколия,
пришпори я бялата си коня –
да погледам как ли ще се биеш
боздуганно с танкова колона!

Шест сме века чакали напразно.
Чакали сме – сто синджира роби.
Късай ти, а аз ще ти разказвам:
Рожба писка в майчини утроби.

Кой не мина, той не ни ухапа…
А една ли мина вража орда!
Стигат ли ти песните в земята
или претендираш и за орден! –

Би се ти. Та само ти ли? Мигар
е един помела тежка брадва?
Но след дни – дигни пръстта със мигли,
погледни ни и ни се порадвай…

Вината не бе наша.
Вината беше чужда
и другиму тежи
стотонна отговорност.
Когато дойде ден,
когато стане нужда,
ний всичко ще разкажем
на майката история. –

Започнаха със мръсните ръце
да пипат във душите на народа.
Гневът бе толкоз много накипел,
че не съзряха вълчата порода,
муцуните под овчите им кожи,
престъпната и плитка лицемерност.
Но идат дни, когато ний ще можем
да хвърлим кал във мутрите им черни.

И бунта почна.
Нямаше защо
да вдигнеме ръце,
да изостанем,
ала
с кръвта
на простия народ
в Илинден вляхме
наше съдържание.

Какво ще кажете на тази новина,
ще търсите ли тука руски рубли? –
във Крушево бе феодална власт
и що за скок –
градят сега република!

Те бяха също като нас младежи.
Досущ такива сме сбрани ние.
И биха се,
и мряха във метежи,
тъй както утре
ще умреме ние.

Не хленча аз, че буря ги обрули.
Израстват други в димните пожари.
Погледай тук – това е Питу Гули,
а ти, наверно, си… Никола Карев.

И ако трябват лозунги – добре! –
Ще вдигнеме плакати до луната! –
Свободна искаме,
не щем,
не щем протекторати!

(На жена ми)

 

 

Понякога ще идвам във съня ти

като нечакан и неискан гостенин.

Не ме оставяй ти отвън на пътя –

      вратите не залоствай.

 

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,

ще вперя поглед в мрака да те видя.

Когато се наситя да те гледам –

ще те целуна и ще си отида.

Борбата е безмилостно жестока.
Борбата както казват, е епична.
Аз паднах. Друг ще ме смени и…
                                                       толкоз.
Какво тук значи някаква си личност?!

 

Разстрел, и след разстрела – червеи.
Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе мой, защото те обичахме!

 

 

14 ч. – 23.07.1942 г.