За уеб сайта

www.vaptsarovmuseum.org
Думата МУЗЕЙ в избора на домейн за този сайт не е случайна.
Тя е метафора за паметта, за следата, която се оставя – експозиция на исторически разказ. Място, в което изследователи да могат да открият огромно количество информация, подредено по хронология без коментари и паразитни текстове.
В процеса на развитие на този уеб сайт се установи, че домейнът преди години е бил ползван от къщата-музей Вапцаров в гр. София. Направено е всичко възможно, за да се възстанови тогава съществуващият сайт и информацията в него. За да се съхрани и тази частица от пъзела Вапцаров, който днес е толкова трудно да бъде събран в ясен образ от неговите изследователи.