Сто години от рождението на Никола Вапцаров

Инициативи

По инициатива на Министерството на културата на Република България честването на юбилея на Вапцаров е включено в култулния календар на ЮНЕСКО.
В музея на Вапцаров в София е учреден инициативен комитет за честване на годишнината на поета

Програма

Програмата на музея за отбелязване на юбилейната годишнина включва:
» Изложба “Реликви от наследството на Никола Вапцаров с най-ценните оригинални притежания на Вапцаровия музея в София. Изложбата гостува от февруари до юни при огромен посетителски и медиен успех в:
– Пловдив
– Панагюрище
– Варна
– Банско
» Представителна изложба ”За него – Живота – …” – НБКМ, 3.12.2009 г.
» Премиери на книги в обновените зали на музей “Вапцаров”
– ”Чака ме светът. Никола Вапцаров в испано- и португалоезичните страни” от Румен Стаянов, “Изд. ”Свети Климент Охридски”, 15.10.2009
– “Никола Вапцаров” от Владимир Атанасов, Изд. “Просвета” , 1.12.2009
» Участие в юбилейни сесии и чествания:
– Оряхово
– Мелнишки вечери на поезията
– Хасково
– Международна научна конференция съвместно с Институт по литература на БАН. 10-11 декември 2009 в Министерство на културата
» Моноспектакъл “За него – Живота – …”
– Панагюрище
– София
– Тутракан

Издания


Издателската програма на музей Вапцаров предвижда:
– Календар за 100 годишнината на поета
– Фототипно издание на “Моторни песни”
– “Стихотворения за деца”

Публикации

Издателската програма на музей Вапцаров предвижда:
– Календар за 2009 г. посветен на 100-годишнината на поета
– Картичка с фотопортрет на Вапцаров от Кочериново 1933 г.
– Фототипно издание на “Моторни песни”, Национален литературен музей,
– “Стихотворения за деца”, Национален литературен музей, ИК “Гутенберг”
– “Никола Вапцаров. Съчинения.” в два тома: 1 том – Поезия, 2 том Проза, Национален литературен музей,
– “Никола Вапцаров: Преоткриване. Документална сага” от Катя Зографова, Издателство “Изток Запад”

ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК

Бр. 40 – 9.-15.12.2009

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА – БАН

През 2009 г. се навършиха 100 години от рождението на Никола Вапцаров. По този повод на 11 и 12 декември 2009 г. Институтът за литература – БАН проведе национална научна конференция, материалите от която формират основния корпус на изданието на сборник „Вапцаров – вяра и самота“ (Издателски център „Боян Пенев“). Полифонията на гледните точки и интерпретациите отразява сложното присъствие и разноречивостта на посмъртното битие на личността и творчеството на поета. Чрез това издание съвременната литературна история дава един от възможните отговори на въпроса „Кой е Вапцаров?“.

Съдържание

Радосвет Коларов – Думи пред смъртта: живот и поезия
Милена Цанева – Живот и смърт в поезията на Вапцаров
Никола Георгиев – Никола Вапцаров: да пиша или да не пиша – ето въпросът
Димитър Камбуров – Безсмъртният човек: Вапцаров през Бадиу
Петър Велчев – Пространство и време в лириката на Вапцаров
Владимир Атанасов – Поезията на Никола Вапцаров и религиозната етика
Стоянка Мицева – Визията на Вапцаров за човека и света
Светлозар Игов – „Неизвестна“ рецензия за „Моторни песни“
Георги Господинов – Слепотите ни, или Невъзможният Вапцаров
Михаил Неделчев – Два етюда за алтернативния Вапцаров
Александра Антонова – Постмодерният разказвач
Катя Зографова – Яворов: черната маска на Огняроинтелигента
Катя Янева – Свидетелствата на Бойка Вапцарова
Свилен Каролев – Ролята на природата в поезията на Никола Вапцаров
Огнян Антов – Вапцаровото „Кино“: една възможна диаграма
Емилия Алексиева – Пространство и време в драмата на Н. И. Вапцаров „Вълната, която бучи“
Миряна Янакиева – „Дохождат дни“ на Вапцаров срещу „Дохожда час“ на Яворов
Едвин Сугарев – Визията за бъдещето в поезията на Яворов и Вапцаров
Емилия Стайчева – Предсмъртното стихотворение на Никола Вапцаров и „Enfant perdu“ от Хайнрих Хайне
Чавдар Добрев – От ада на двайсетото столетие до свободата
Петко Тотев – Полети в безкрая
Бойка Асиова – Бит без душевност
Светлозар Елдъров – Евгеничните основи на македонизма
Тодор Петров – Никола Вапцаров в българската фалеристика