Водевилът с Вапцаровите архиви

Из публикация в librev.com – 20.12.2008 Автор: Цвета Трифонова Много отдавна разбрах и неведнъж писах, че Никола Вапцаров е талантлив поет, но е бил нещастен и много самотен човек – една от многобройните трагически фигури на българската поезия. От 1984 до 2004 г. съм издирвала, обработвала, разчитала, анализирала и публикувала Вапцаровите архиви. И досега отговарям ПОВЕЧЕ