Многогласие в осмислянето на Вапцаров

Из публикация в КУЛТУРА, брой 8 – 2.03.2012 Вапцаров – вяра и самота. Сборник с нови научни изследвания по повод 100-годишнината на поета. Съставители и редактори: Свилен Каролев, Маринели Димитрова, Георги Господинов. Институт за литература – Издателски център “Боян Пенев”, София, 2011 г. Наскоро излезе от печат нов сборник за Никола Вапцаров – “Вапцаров – ПОВЕЧЕ