За един отдавна чакан филм

Из публикация във ФАКЕЛ – 18.01.2014 Автор: Цвета Трифонова Цвета Трифонова е родена на 5 август 1944 г. в Ямбол. Завършва далекосъобщителна техника в Полувисш институт по съобщенията (1966). През 1979 г. завършва „Българска филология и история“ в СУ „Кл. Охридски“ и две години е преподавател по литература в СОУ в град Банкя. От 1981 ПОВЕЧЕ