25 г. битка за къщата на Вапцаров в Банско

Из публикация в bgdnes.bg – 3.05.2016

Общината, държавата и наследниците на поета водят съдебни дела и искове

“Ние сме собственици на къщата музей на Никола Вапцаров и в това няма съмнение.

През годините обаче общината и държавата ни създават пречки и се опитват да ни оспорят собствеността. Мислят, че ние не искаме там да продължи да бъде музей на нашия чичо – поета Вапцаров.

Напротив – желанието ни е музеят да продължи съществуването си, но и ние да имаме думата при управлението, експонирането на вещите, да бъдем членове на настоятелство. Имаме идеи как да го направим по-интересен и привлекателен за туристите.”

Това казва 32-годишният Никола Николов Вапцаров, син на племенника на поета – Никола Борисов Вапцаров.

Дългогодишният спор на наследниците с община Банско, музейния комплекс и държавата доведе и до намеса на полицията на Велики четвъртък миналата седмица.

Родителите Никола и Светла Вапцарови и синовете им Борис и Никола влязоха в двора на музея и отказаха да си тръгнат в 18 ч, когато свършва работното време.

Стояхме си в нашия

имот, за който

имаме документи,

а ни изведоха

с белезници,

оплакаха се Вапцарови.

Действително се наложи двамата синове да бъдат отведени с белезници в полицията, за да може да бъде затворен музеят и включена сигнално-охранителната система.

“Дворът не е място за уреждане на имотни спорове. За това си има съд, а ако фамилията смята, че вече е собственик на музея, има си ред за въвеждане във владение.

Поведението им на Велики четвъртък бе провокативно. Не е нормално да откажеш да напуснеш музей или каквато и да е публична институция, когато работното време изтича и трябва да се затвори”, коментира директорката на музея Светла Барякова.

През есента на 2014 Никола Вапцаров – младши бе кандиат за независим депутат от Банско

Докато Вапцарови били в двора и играли шах, Барякова съзнателно е била в сградата, за да не стават конфликти. От фамилията ѝ предложили да подпишат договор за наем от 1 лв. на година.

“Не е моя работа да подписвам каквито и да било договори. Те знаят много добре това, но като че ли търсеха някакъв конфликт”, допълва Барякова. Тя казва, че след като се разбрало за инцидента, много жители на Банско я срещали и изразявали подкрепата си за това музеят да остане на общината, защото тя и досега го е поддържала добре.

В сградата, която се намира в центъра на града, от 1912 г. живеят родителите на поета. През 1952 г. Комитетът за наука и изкуство я откупува от майката Елена, брата Борис и сестрата Райна и съпругата на Вапцаров Бойка.

На четиримата са изплатени общо 19 648 лв., като единствено Бойка се отказва от полагащите ѝ се пари. Държавата я превръща в къща музей на поета революционер.

Домашната среда е възстановена по указания на майка му Елена, брата Борис и сестрата Райна. Показани са част от ръкописите на Вапцаров, костюмът и ризата, с които е бил облечен преди разстрела, кръщелното свидетелство, документи и снимки за живота му.

Изложена е наградата от Световния съвет на мира, която Никола Вапцаров получава посмъртно през 1952 г.

Къщата на поета е обявена за исторически паметник на културата с национално значение от 1973 г. Три пъти през годините е основно реконструирана, достроявана и разширявана. За целта са отчуждени и съборени 4 съседни къщи. Наследниците на собствениците им не са водили дела срещу държавата за обезщетение или финансови компенсации.

Претенциите си към музея обаче наследниците на Вапцаров проявяват още през 1991 г. Пишат писмо до тогавашния премиер Иван Костов, а на следващата година завеждат първото дело за възстановяване на имота.

Искът е от племенниците на поета – Никола и Мая, деца на брат му Борис. Мария и Елка – дъщери на Райна, не се присъединяват.

“Не е вярно, че дъщерите на Райна нямат отношение към делата. Когато спечелихме, им изплатихме техните дялове”, казва Никола Вапцаров-младши.

Категоричен е, че от 1999 г. те са собственици на част от имота след решение на ВКС. Тогава били вписани в кадастъра и в данъчната служба към общината. След това обаче държавата завежда дело в съда за признаването ѝ като съсобственик на част от къщата. Мотивът е, че откупената от Вапцарови сграда е с площ 188 кв. м, а след това е достроявана с държавни пари до 242 кв. м, като е разширено дворното място.

Следва решение за съсобственост, според което Вапцарови получават 25%, а останалите са на държавата.

Съдебните битки обаче продължават и днес. Според сина Никола Вапцаров още през 2001-а платените от държавата на роднините 19 648 лв. са върнати и тогава имотът бил деактуван от държавна в частна собственост. Следват нови дела, които още не са приключили.

Последният иск от

наследниците е за

550 хил. лв. срещу

община Банско за

пропуснати ползи

от имота

Общината внася пък насрещен иск за 1,5 млн. лв., които през годините са вложени за ремонти и издръжка на музея.

Баща и син Никола Вапцаров на едно от съдебните заседания по делата, които водят.

Процесът е в окръжния съд в Благоевград и продължава през юни. Назначени са експертизи, които да докажат какви са пропуснатите ползи за наследниците, ако бяха ползвали имота си и го бяха отдали под наем. Други пък вещи лица изготвят експертизи какви суми са отделяни от общинския бюджет за поддръжка и ремонти на сградата, както и заплати на персонала.

Вапцарови твърдят дори, че са плащали местни данъци и такси в общината за имота. От музея обаче са категорични, че те са внасяли дължимите суми.

“Досега не сме искали съдия-изпълнител да ни въведе във владение, защото нямаме нищо против общината да стопанисва музея, но и ние да имаме дума при вземане на решенията. Институцията да работи на принципа на публично-частното партньорство.

Може да учредим организация по Закона за културното наследство. Настояваме за извънсъдебно споразумение. Съдия-изпълнител е крайна стъпка, не искаме да се стига дотам, а с общината да си стиснем ръцете и да работим заедно”, обяснява най-малкият Вапцаров.

Във вторник кметът на Банско Георги Икономов не бе открит за коментар по казуса със собствеността и стопанисването на музея. Преди години подобен спор с 15-годишна давност имаше с наследници на собствениците на къщата музей на Неофит Рилски. През 2007 г. община Банско изплати 400 хил. лв. на 10-ината наследници и така стана окончателно собственик на музея.