Братът на Вапцаров сам се отказал от къщата с декларация

Из публикация в МОНИТОР – 4.06.2016

Неизвестен досега документ-декларация, подписана и нотариално заверена от брата на поета Никола Йонков Вапцаров – Борис, е на път да обърне наопаки административната съдебна система в България.

На 20 май тази година Теодор Вапцаров, внук на сестрата на поета Райна публикува в своята Фейсбук страница оригинален документ, съхранен в семейния архив, че още през 1974 година Борис Иванов Вапцаров, тогава в качеството си на зам.министър в едно от правителствата на Тодор Живков, се отказва от дела си в къщата в Банско, която вече е превърната в национален музей на поета и семейството му.

„Другарю съдия, декларирам, че доброволно се отказвам от наследствения имот, намиращ се на площад „Никола Вапцаров” 9, оставен от покойната ми майка Елена Вапцарова, починала на 29 март 1969 година. С уважение: Борис Вапцаров, 7 септември 1974 година, жител на гр. София, бул. „Антон Иванов 24“.

Отдавна е известно, че децата му Никола и Мая Борисови Вапцарови водят безумни дела срещу община Банско, т.е. срещу държавата, като искат да им се реституира част от къщата на поета, която още преди да пораснат е превърната в национален музей. В последните седмици нахалството им дори достигна дотам, че нахлуват няколко пъти в музея, тормозят музейните работници, проверяват дали има прах по рафтовете, изживяват се като собственици и дори отказват да го напуснат след приключване на работно му време.

Отдавна за обществеността е известно, че още през 1952 година къщата на Йонко и Елена Вапцарови, родители на Никола, Борис и Райна не е била отчуждена, а закупена от държавата пребогато – на наследниците са платени 19 648 лева, което за времето си е било много сериозна сума. Тогава средната заплата е била около 30-40 лева.

След излизането наяве на този документ, заверен нотариално и заведен в Разложкия районен съд, ще се окаже, че Висшият административен съд трябва да ревизира своето решение от 1998 година, когато без доказателства присъжда ¼ от родната къща на поета на наследниците на брат му Борис.

Тогава делото е председателствано от Румяна Бакалова. Стига се до решение 6210 от 28.12.1998 г. Върховният административен съд се произнася в полза на наследниците. Те се оказват собственици на 5,5 дванадесети от имота, а другите 6,5 дванадесети са общински. На 12.02.1999 г. наследниците на Борис Вапцаров подават молба да бъдат въведени във владение. Предпоследният кмет на града Александър Краваров, избиран 2 пъти като кандидат на ВМРО, както и настоящият Георги Икономов категорично не позволяват въвеждането им във владение.

Скоро наяве ще излязат имената на съдиите, които са присъдили това решение, въпреки че благоевградския административен съд е отхвърлил жалбата на Никола и Мая Борисови Вапцарови.